Aktualności

Na debacie w Rembertowie

Data publikacji 17.06.2022

13 czerwca w Domu Kultury „Wygoda” przy ulicy Koniecpolskiej 14 w Rembertowie odbyła się debata społeczna poświęcona sprawom bezpieczeństwa na osiedlu Kawęczyn-Wygoda. Tego rodzaju spotkania służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa, przedstawicieli samorządu i delegatury BBiZK m. st. Warszawy niewątpliwie pozwalają na wymianę informacji, doświadczeń, ale przede wszystkim na podjęcie działań i znalezienie rozwiązań dla bieżących problemów, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

W debacie wzięli udział funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Rembertów i stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej,  jeden z burmistrzów oraz radni dzielnicy i przedstawiciel delegatury BBiZK m. st. Warszawy. 

Policjanci i strażnicy przedstawili w prezentacjach stan bezpieczeństwa oraz zakres działań służb. Mieszkańcy w panelu poświęconemu na pytania i dyskusję poruszali nurtujące ich sprawy i problemy z zakresu bezpieczeństwa, z jakimi stykają się w codziennym życiu.

Przedstawiciele służb mundurowych, BBiZK, samorządowcy odpowiadali na zadawane im pytania, sprawy, które wymagają wyjaśnienia bądź długofalowego działania, czy też znalezienia stosownego rozwiązania, zostały odnotowane i będą realizowane. Przy okazji tego spotkania przybyli uczestnicy mogli też osobiście porozmawiać z dzielnicowymi.

A wszystko po to, by mieszkańcy czuli się w pełni bezpiecznie.

 

nadkom. Joanna Węrzyniak

Powrót na górę strony