Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie Saskiej Kępy

Data publikacji 01.07.2022

Dwa dni temu na Saskiej Kępie w Domu Kultury "Orion" odbyła się debata społeczna. Mieszkańcy spotkali się z Burmistrzem dzielnicy, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga-Południe.

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców w dzielnicy.

Obywatele zgromadzeni w sali klubu "Orion" mieli okazję skierować pytania do władz samorządowych, które reprezentował Burmistrz Pragi Południe, Tomasz Kucharski, Policji, w osobie Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII, nadkom. Roberta Matusika, a także kierownika referatu komunalnego VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Adama Grabowskiego oraz Kierownika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Praga-Południe, Ewy Sawickiej.  Na sali obecni byli też zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KRP Warszawa VII oraz dzielnicowi z terenu Saskiej Kępy i rejonowi, z którymi przybyli mieszkańcy mogli indywidualnie porozmawiać.

Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła także na wymianę informacji między samorządem, Policją, Strażą Miejską, a mieszkańcami Saskiej Kępy o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu wspólnie zostaną wypracowane metody ich eliminowania.

Policjanci z Pragi-Południe są otwarci na współpracę ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszej dzielnicy.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie i bardzo aktywny udział w dyskusji.

 

nadkom. Joanna Węgrzyniak/g.p

Powrót na górę strony