Aktualności

Misie dla dzieci dotkniętych przemocą domową

Data publikacji 22.11.2022

Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną wspólnie z pracownikami OPS spotkały się z dziećmi i młodzieżą na pogadance edukacyjnej. Funkcjonariuszki omówiły kwestie zwiane z codziennymi zagrożeniami, między innymi zwianymi z cyberprzestrzenią oraz przemocą domową. Uczestnikom przekazano pluszowe misie, które zgodnie z założeniem mają być uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych w celu ograniczenia poziomu stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie. Maskotki zostały ufundowane w ramach porozumienia zawartego między KSP a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Celem programu poza promocją zachowań i działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie, interwencji i działań prowadzonych w rodzinie, w której sprawca przemocy nadużywa alkoholu, jest przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Kolejną istotną kwestią jest kształtowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta. Jako osoby przyjaznej dzieciom, otwartej na ich problemy oraz dbającej w sposób bezpośredni o ich bezpieczeństwo oraz wzrost zaufania społecznego i poprawa wizerunku Policji, jako instytucji wychodzącej naprzeciw problemom lokalnym.

Od kilku lat Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej wspiera działania policji dotyczące niwelowaniu stresu młodych osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jako wsparcie tych działań przekazywane są maskotki z wydrukowanym adresem strony internetowej: www.mcps.com.pl, na której można znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie należy szukać wsparcia w trudnych sytuacjach.

Kilkadziesiąt misiów trafiło do Komedy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policjantki wspólnie z pracownikami OPS przekazały misie zgromadzonym na spotkaniu dzieciom i młodzieży. Przypominały, że każdy ma równe prawa w rodzinie i nikt nie może być krzywdzony bez względu na wiek. Należy przełamywać bariery i mówić o przemocy w każdym przypadku, jeśli takie sytuacje się pojawią w domu.

W trakcie spotkanie omówiono również kwestie cyberzagrożeń, z którymi mogą się spotkać młodzi ludzie oraz o tym, jak ich unikać i jakie zasadny należy spełniać, żeby nie stać się ofiara cyberataków.

 

podinsp. Joanna Węgrzyniak

Powrót na górę strony