Zakres Działalności

Informacja o zakresie działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Rejonowego Policji i Komendy Rejonowej Policji

Komendant Rejonowy Policji zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnic miasta Warszawy.

Komendanta Rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant Rejonowy Policji podlega Komendantowi Stołecznemu Policji.

Komendant Rejonowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Rejonowej Policji.

Regulamin Komendy Rejonowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Rejonowy Policji jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Rejonowej Policji to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek;

Wszystkie informacje o Komendzie Rejonowej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Rejonowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

.
 

 

Film Komenda_Rejonowa_Policji.mp4

Pobierz plik Komenda_Rejonowa_Policji.mp4 (format mp4 - rozmiar 26.77 MB)

Powrót na górę strony