Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy

Data publikacji 05.01.2010

Naczelnik

 asp.sztab. Robert Urbański

 Zastępca Naczelnika

  asp. sztab. Krzysztof Pilarski

ul.Umińskiego 22

  03-982 Warszawa

  tel. 47 723-97-14

  fax 47 723-88-41

              

   Wydział Wywiadowczo- Patrolowy realizuje zadania, między innymi przez:

 1. przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 2. nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom.
 3. niezwłoczne podjęcie działań zamierzających do ujęcia sprawcy w razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 4. planowanie czynności związanych z organizacją służby patrolowej.
 5. współpracę z Sądem, Prokuraturą i innymi organami na podstawie odrębnych przepisów.
 6. przeprowadzenie czynności interwencyjnych.
 7. podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
 8. patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami, ujawnianie przestępstw i wykroczeń, oraz zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku.
 9. legitymowanie, kontrolowanie osób i pojazdów zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 10. zabezpieczanie miejsc zdarzeń, zatrzymywanie oraz typowanie sprawców przestępstw i wykroczeń.
 11. stosowanie środów represyjnych lub oddziaływania wychowawczego wobec sprawców ujawnionych wykroczeń.
Powrót na górę strony